Kontakt

+48 796 810 802

Wojnowice / Wrocław

Napisz do nas

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Galeria Schaffar Dominika Omelan z siedzibą w Wojnowicach 55-003, przy ul. Jemiołowej 98.
2. Celem zbierania danych jest wyłącznie kompleksowa i prawidłowa realizacja usług i/lub umowy sprzedaży oferowanej przez Galerię Schaffar.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne Galerii Schaffar do przedstawienia oferty i/lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe pełna realizacja usługi (np. przedstawienie oferty, realizacja zamówienia, wystawienie faktury sprzedaży).
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.